Εμείς κάνουμε όλοι το σχεδιασμό υλικού και λογισμικού ΗΖΝ ME-01 εφέ και λειτουργίες που περιλαμβάνουν πολλαπλές επιδράσεις του κυκλώματος μας είναι οι παρακάτω: