Avadanlıq və proqram təminatı dizaynının hamısını etdiyimiz HzN ME-01 Çoxlu efekt devremizin ehtiva etdiyi effektlər və xüsusiyyətləri aşağıdakı kimidir: