Είμαστε η μόνη μαγνητική τόνωση ο σχεδιασμός και η κατασκευή των κυκλωμάτων, που αναφέρεται επίσης ως το δόρυ με πελέκι τόνους φίλους μουσικός. χαρακτηριστικά: – 6 επιλογή Ton – Τόνοι οξύνει – προενισχυτή Bass – z T – Έλεγχος έντασης ήχου – Phaser (Leslie) το ύφος της Κεντρικής Ανατολίας έχει επιτευχθεί με την προσθήκη τόνωση.