κατασκευάζουμε το σύνολο του σχεδιασμού του κυκλώματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών συντηρείται από Kenan Budak. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες των φίλων μουσικών που έγιναν κατά το σχεδιασμό one-on-one συνομιλία με τον φίλο και πολλοί μουσικοί διαβούλευση. Κύκλωμα του τεχνολογικού περιβάλλοντος γίνεται με τη χρήση τα σχέδια του υλικού και του λογισμικού. Το ίδιο κύκλωμα ενώ ο σχεδιασμός των κυκλωμάτων που θα παραχθούν προσπαθούν να δημιουργήσουμε τις ιδανικές συνθήκες γίνονται πολλαπλές πρωτότυπο σχέδια. Τα αιτήματα και οι προτάσεις τους φίλους μουσικός που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του κυκλώματος πρέπει να σχεδιαστεί.