Χρησιμοποιείται ως παθητική κλίμακα, Η συχνότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατάσταση επεξεργασίας, που χρησιμοποιούνται στη λειτουργία του προενισχυτή. Κατά τη διάρκεια της απολαβής προενισχυτή συναρμολόγηση θα μπορούσε να ρυθμιστεί ανάλογα με τη στάθμη εξόδου του μαγνητικού. Ο ήχος της ηλεκτρικής σύνδεσης καθιστά την επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς να κάνετε αλλαγές.