Ton nəzarət dövrələrində bu günə qədər ilk dəfə həyata keçirilmiş olan digital sistem ton nəzarət dizaynı edilərək istehsala keçilmişdir. Beləliklə mexaniki olaraq edilməkdə olan maqnetik tonlamaları digital mühitə köçürülmüşdür. Daha əvvəldən mexaniki tip tonlara sahib sazların lövhə üzərinə montaj edilə biləcək şəkildə dizayn və istehsal təmin edilmişdir. Sazlar üzərindəki mövcud ton sistemi sökülərək lövhə üzərinə digital ton tətbiqi edilə.

HzN TSW-01 Lövhə Tip XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Ton seçici açarlar (switches) yerinə maqnetik şkalası seçimi digital olaraq aparılır. Iki ədəd potansiyometre ilə (eşik-SAP) ton seçkiləri müstəqil olaraq edilə. Ton keçişləri yumşaq və sürətlidir. 36 ton kombinasiyası istifadə edildi. Ayrıca eşik və ya sap manyetiklerini bağlama xüsusiyyəti ilə əlavə şkalası təmin edilmişdir. Seçilən ton, 8 ədəd led göstərici üzərindən təqib edilə bilməkdədir. Sistemə xüsusi dizayn, aşağı səs-küylü önyükselteç dövrəsi inteqrasiya edilmişdir. Tələb önyükselteç dövrəyə alına (ortadakı switch ilə), istənsə direk maqnetik çıxışları alına. Preanfiye inteqrasiya ton nəzarət potansiyometresi əlavə edildi. Tək pot ilə passiv bass-tiz idarəsi edilə. Eşik və sap manyetiğinin çıxış səviyyəsini tənzimləyən 2 ədəd potansiyometre (eşik Maqnetik – Sap Maqnetik) istifadə edildi. Maqnetiklərin çıxış səviyyələri müstəqil olaraq nizamlanaraq əlavə şkalası təmin edilir.

 

Test Videoları