Istehsalını etdiyimiz dövrələrin hamısının dizaynı Elektrik-Elektronik mühəndisi Kenan BUDAK tərəfindən aparılır. Dizayn zamanı musiqiçi yoldaşların ehtiyaclarını təsbit etmək məqsədiylə bir çox musiqiçi yoldaşla birə-bir danışıqlar edilməkdə və fikirləri alınmaqdadır. Dövrələrin hardware və proqram təminatı dizaynları lazım olan texnoloji mühitlər istifadə edilməkdədir. Çıxarılacaq dövrələrin dizaynları edilərkən eyni dövrənin birdən çox prototip dizayn edilərək ən ideal şərtlər yaradılmağa çalışılır. Hazırlanacaq dövrələr təsbit edilərkən musiqiçi yoldaşların istək və təklifləri nəzərə alınmaqdadır.