Ton nəzarət dövrələrində bu günə qədər ilk dəfə həyata keçirilmiş olan digital sistem ton nəzarət dizaynı edilərək istehsala keçilmişdir. Beləliklə mexaniki olaraq edilməkdə olan maqnetik tonlamaları digital mühitə köçürülmüşdür.

Dövrə tamamilə Modu quruluşda çıxarılmışdır. Sazların gəmi üzərinə (eşikaltı ekolizer bənzəri) montaj edilməkdədir.

 

HzN TSW-01 Equalizer Tip XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Ton seçici açarlar (switches) yerinə maqnetik şkalası seçimi digital olaraq aparılır.
Iki ədəd potansiyometre ilə (eşik-SAP) ton seçkiləri müstəqil olaraq edilə.
Ton keçişləri yumşaq və sürətlidir.
36 ton kombinasiyası istifadə edildi. Ayrıca eşik və ya sap manyetiklerini bağlama xüsusiyyəti ilə əlavə şkalası təmin edilmişdir.
Seçilən ton, 2 ədəd 7’li display üzərindən təqib edilə bilməkdədir.
Sistemə xüsusi dizayn, aşağı səs-küylü önyükselteç dövrəsi inteqrasiya edilmişdir.
Tələb önyükselteç dövrəyə alına (ortadakı switch ilə), istənsə direk maqnetik çıxışları alına.
Preanfiye inteqrasiya Bas və Tiz potansiyometresi əlavə edildi. Bu iki potansiyometre ilə aktiv bass-tiz idarəsi edilə.