Ton kontrol devrelerinde bugüne kadar ilk defa hayata geçirilmiş olan digital sistem ton kontrol tasarımı yapılarak üretime geçilmiştir. Böylelikle mekanik olarak yapılmakta olan manyetik tonlamaları dijital ortama aktarılmıştır.

Devre tamamen moduler yapıda üretilmiştir. Sazların tekne üzerine (eşikaltı ekolizer benzeri) montaj yapılmaktadır.

HzN Tsw-01 Equalizer Tip ÖZELLİKLERİ

  • Ton seçici anahtarlar (switches) yerine manyetik tonlama seçimi dijital olarak yapılmaktadır.
  • İki adet potansiyometre ile (EŞİK-SAP) ton seçimleri bağımsız olarak yapılabilmektedir.
  • Ton geçişleri yumuşak ve hızlıdır.
  • 36 ton kombinasyonu kullanıldı. Ayrıca eşik veya sap manyetiklerini kapatma özelliği ile ilave tonlama sağlanmıştır.
  • Seçilen ton, 2 adet 7’li display üzerinden takip edilebilmektedir.
  • Sisteme özel tasarım, düşük gürültülü önyükselteç devresi entegre edilmiştir.
  • İstenirse önyükselteç devreye alınabilmekte (ortadaki switch ile), istenirse direk manyetik çıkışları alınabilmektedir.
  • Preanfiye entegre Bas ve Tiz potansiyometresi ilave edildi. Bu iki potansiyometre ile aktif bass-tiz kontrolü yapılabilmektedir.